Saturday, January 28, 2006

Two pink bunnies...


4 comments:

Rahul said...

yaar!! abhinav!! does she like "rahul uncle"??? btw bhabhi ji ko salaam namaste kehna!! kitni cute baby di hai usne tujhe..!!!

Abhinav said...

abey...yeh bhabhi ke bachi hai
... ;)

JUDE said...

no babes dun lyk "rahul uncle"...:D

Hemu said...

Nice be !! :)